MEdlemsavgift 2018

I medlemsavgiften Basic ingår SFF licens som krävs för att tävla i sanktionerade tävlingar i Sverige
PDGA Medlemskap söker ni på www.pdga.com

Betalning sker via Swish.

NR: 1235209291 - Ange Namn, personnummer och vad ni betalar in för.
 

Basic 450 kr
Medlemsavgift & SFF Licens 
Betalas helst in innan sista Februari för att underlätta för kassör med licenser.
Stödmedlem 250 kr
Bli medlem i klubben med ett litet bidrag så vi kan forsätta med underhållet av banan.
I detta ingår ej licens.
Stenungsunds Sommartour 200Kr/för samtliga eller
50kr/per gång
Detta är vår lokala tour som spelas på måndagar mellan maj-sep, Medlemsskap krävs ej och anmälning sker via Spinnapp.